Договор за обществена поръчка

Договора за изпълнение на поръчката – вижте тук -dogovor 090

Приложения към Договор 90:

Приложение 1Техническа спецификация – техспец-улица

Приложение 2 Технически проект с части:
Част Пътна – част 1 + част 2 + част 3 + част 4
Част Геодезия – част 1 + част 2 + част 3
Част ПБЗ
Част ПУСО

Приложение 3 Ценово предложение – cenovo predlojenie

Приложение 4 Техническо предложение: – tehnichesko predlojenie

Документация за участие

Обява за събиране на оферти – обява-улица

Указания за изготвяне на оферта – указания-улица

Техническа спецификация – техспец-улица

Проект на договор – Проект-договор

Образци – Образци-улица

Разрешение за строеж – PC-8

Технически проект с части:
Част Пътна – част 1 + част 2 + част 3 + част 4
Част Геодезия – част 1 + част 2 + част 3
Част ПБЗ
Част ПУСО

Линк към АОП – тук

Документация за участие

Образци-на-форми

образец на проекто-договор

Информация за публикуване – виж тук – 04-24-34 зимно

техническа спецификация

 

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  – Обява зимно поддържане

Откриване на процедура

Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Братя Даскалови за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г.

Решение за прекратяване

Решение за прекратяване на процедура –  Решение 348

Съобщение за удължаване на срока

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти  - Информация за удължаване на срока

Линк към АОП – тук

Документация за участие

Документация - Документация 14.07.2017

Образци - Образци

Проект на договор - Договор-проект

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: обява 14.07.2017

Откриване на процедура

13.07.2017

Специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2017/2018 година от община Братя Даскалови съгласно утвърден маршрут

Решение за прекратяване на процедурата

Решение за прекратяване на процедурата reshenie-prekratqvane

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  Obqva-preparati

Линк към АОП http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9063103

Документация за участие

Указания за участие - Ukazania-Obrazci-sait

Техническа спецификация - Tehnicheska-specifikacia-preparati

Образци Obrazci-preparati

Проекто-договор Proekt-dogovor-preparati

Договор за обществена поръчка

договор № 2 / 09.01.2017г :dogovor2

Приложения към договора :

Техническа спецификация : tehn.specifikaciq
Техническо предложение : tehn.predlojenie
Ценово предложение: cenovo predlojenie

Съобщение за удължаване на срока

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти вижте тук: АОП удължаване

Документация за участие

Образци на форми: Образци на форми

Проекто-договор: проекто-договор

Техническа спецификация: tehn.specifikaciq

Заповед: zapoved

Договор за обществена поръчка

Договор 63 от 14.09.2016  и Приложение към Договор 63ценово предложение об.п.2

Договор 62 от 14.09.2016 и Приложение към Договор 62ценово предложение об.п.1

Договор за обществена поръчка

Договор № 60: договор 60

Образец: ценово предложение

Техническа спецификация: техническа спецификация

Техническо предложение: техническо предложение 1техническо предложение 2

Протоколи и доклади на комисията

Резултатите от Комисията може да разгледате тук - протокол 1 специализиран превоз

Съобщение за удължаване на срока

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – ТУК

Линк към АОП – Тук