Договор за обществена поръчка

Договора за изпълнение на поръчката – вижте тук –dogovor 090 Приложения към Договор 90: Приложение 1Техническа спецификация – техспец-улица Приложение 2 Технически проект с части: Част Пътна – част 1 + част 2 + част 3 + част 4 Част Геодезия – част 1 + част 2 + част 3 Част ПБЗ Част ПУСО Приложение 3 Ценово предложение – … Read more

Документация за участие

Обява за събиране на оферти – обява-улица Указания за изготвяне на оферта – указания-улица Техническа спецификация – техспец-улица Проект на договор – Проект-договор Образци – Образци-улица Разрешение за строеж – PC-8 Технически проект с части: Част Пътна – част 1 + част 2 + част 3 + част 4 Част Геодезия – част 1 + част 2 + част … Read more

Документация за участие

Образци-на-форми образец на проекто-договор Информация за публикуване – виж тук – 04-24-34 зимно техническа спецификация  

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  – Обява зимно поддържане

Договор за обществена поръчка

Договор 76/ 14.09.2017год.-виж тук-договор76

Протоколи и доклади на комисията

Протокола от комисията- виж тук – protokol 07.09.2017

Информация за удължаване на срок

Информация за удължаване на срок за събиране на оферти инфо-удължаване-транспорт

Документация за участие

Документация – Документация 2017 Образци – Образци Проект на договор – Договор-проект2  

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: Обява 22.08.2017 г.