Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по об.поз. 4

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор  72

Договор за обществена поръчка

Договор 81 от 13.10.2017 г. – вижте тук – Dogowor 81 ot 13.10.2017 Обявление за възложена поръчка

Договор за обществена поръчка по об.п.1

Договор за възлагане на обществена поръчка за об.п.2 №078/26.09.2017 г. – виж тук – Договор 78 26.09.2017 Приложение към договор 78 – виж тук – Приложение 1 Ценова оферта,  Приложение 2 техн.предложение1,  Приложение 3 техническа спецификация