Текущи документи и плащания по договора

Извършени плащания по Договор 119/18.09.2015 plashtane 119 плащане 119 oкончателно Извършени плащания по Договор 120/18.09.2015 plashtane 120 плащане 120 oкончателно

Договор за подизпълнение

Договор за строителство по обособена позиция № 1 – вижте тук dogovor120ot18092015 Договор за строителство по обособена позиция № 2 – вижте тук dogovor119ot18092015

Публична покана по чл.101б на ЗОП

Публична покана: Покана Линк към АОП вижте тук: