Текущи документи и плащания по договора

Информация за извършено плащане 1 Информация за извършено плащане 2 Информация за извършено плащане 3 Информация за извършено плащане 4 Информация за извършено плащане 5 Информация за извършено плащане 6 Информация за извършено плащане 7 Информация за извършено плащане 8 Информация за извършено плащане 9 Информация за извършено плащане 10 Информация за извършено плащане 11 … Read more

Гаранции за изпълнение

По Договор 74/01.04.2015 г. за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на община Братя Даскалови  е внесена на 30.03.2015 г. гаранция за изпълнение  в размер на 2 710,45 лв. По Договор 74/01.04.2015 г. за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на община Братя Даскалови  е възстановена  на 20.05.2016 г. гаранция за изпълнение  в размер … Read more

Протоколи и доклади на комисията

Доклад на комисия – виж тук doklad18.03.2015 Протокол № 1 от 18.03.2015 г, на комисия, назначена със Заповед № РД 84/18.03.2015г. на Кмета на Община Братя Даскалови – виж тук protokol1_18.03.2015

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решението на Кмета на община Братя Даскалови за класиране на участниците виж тук  – Reshenie_RD_90_20.03.2015

Откриване на процедура

Решението за откриване на процедурата е публикувано в портала за обществени поръчки на АОП под № 00256-2015-0001.  Решението вижте тук : Reshenie06032015

Покана за представяне на оферта

ПОКАНА за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал.1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка вижте тук: DogovarqneHrani2015