Договор за обществена поръчка

Договор № 60: договор 60 Образец: ценово предложение Техническа спецификация: техническа спецификация Техническо предложение: техническо предложение 1; техническо предложение 2

Документация

Обява на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП: Obqvaremont Указания към участниците: Ukazania Образци към документацията: Obrazci Техническа спецификация: TehnSpecifikacia Проект на договор: Proektnadogovor Линк към АОП: тук