Оферти от фирми

Оферта  „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Стара Загора - оферта ВиК

Оферта  „Трейс Ямбол“ АД – Ямбол - оферта Трейс Ямбол

Оферта „Инфра Експерт“ АД – София - оферта Инфра Експерт

Документация за участие

Обяснителни записки и технически спецификации - вижте тук ОЗ и ТС

Образец на Количествени стойностни сметки – вижте тук образец на ксс