Оферти от фирми

Оферта  “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Стара Загора – оферта ВиК Оферта  “Трейс Ямбол” АД – Ямбол – оферта Трейс Ямбол Оферта “Инфра Експерт” АД – София – оферта Инфра Експерт

Документация за участие

Обяснителни записки и технически спецификации – вижте тук ОЗ и ТС Образец на Количествени стойностни сметки – вижте тук образец на ксс