Приключване / прекратяване на договора

Обявление за приключване на договор 42/25.05.2016 г. – 42 Обявление за приключване на договор 43/25.05.2016 г. – 43

Договори за обществена поръчка

Договор 061 – обособена позиция 1 Договор 064 – обособена позиция 5 Договор 063 – обособена позиция 3 Договор 062 – обособена позиция 2

Приключване / прекратяване на договора

Информация за изпълнен договор 28/26.04.2016 – обявление за приключване на договор за обществена поръчка obqvlenie-izpalnena2016

Протоколи и доклади на комисията

Доклад от работата на комисията – доклад 1 Протокол от работата на комисията – Протокол 1

Откриване на процедура

Връзка към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=786919&newver=2 Решение за откриване на процедура Решение номер РД-221 от дата 12.05.2017 г. І: Възложител Публичен I.1) Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 000817568 BG344, ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ.СЕПТЕМВРИЙЦИ 55, За: ПЕТЯ МИХАЙЛОВА, България 6250, СЕЛО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, Тел.: 04134 2266, E-mail: [email protected], Факс: 04134 2271 Интернет адрес/и: Основен адрес (URL): www.bratia-daskalovi.com. … Read more

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за прекратяване на процедурата по отношение на обособена позиция 6: ” Други хранителни продукти” – вижте тук – Решение 190 за прекратяване на об.п.6

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 1 вижте тук – протокол 1 Хранителни продукти Доклад  – Доклад 19.04.2017

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  Obqva-preparati Линк към АОП http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9063103

Документация за участие

Указания за участие – Ukazania-Obrazci-sait Техническа спецификация – Tehnicheska-specifikacia-preparati Образци Obrazci-preparati Проекто-договор Proekt-dogovor-preparati

Документация за участие

Документация и образци : Documentacia-obrazci Техническа спецификация : Tehnicheska-specifikacia

Откриване на процедура

Решение за откриване : решение Обявление : обявление Линк към РОП : тук 

Обща информация

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения, училищния стол и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Мляко и млечни продукти; Обособена позиция № 2: Месо, месни продукти и риба; Обособена позиция № 3: Зърнени храни и варива; Обособена позиция № 4: Плодове, зеленчуци, … Read more