Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по об.поз. 4

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор  72

Договор за обществена поръчка

Договора за изпълнение на поръчката – вижте тук –dogovor 090 Приложения към Договор 90: Приложение 1Техническа спецификация – техспец-улица Приложение 2 Технически проект с части: Част Пътна – част 1 + част 2 + част 3 + част 4 Част Геодезия – част 1 + част 2 + част 3 Част ПБЗ Част ПУСО Приложение 3 Ценово предложение – … Read more

Обявления за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – ob-pr1 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – ob-pr2 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – ob-pr3

Договор за обществена поръчка

Договор 81 от 13.10.2017 г. – вижте тук – Dogowor 81 ot 13.10.2017 Обявление за възложена поръчка