Обща информация

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения, училищния стол и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Мляко и млечни продукти;

Обособена позиция № 2: Месо, месни продукти и риба;

Обособена позиция № 3: Зърнени храни и варива;

Обособена позиция № 4: Плодове, зеленчуци, картофи и кореноплодни;

Обособена позиция № 5: Готови за консумация храни в консервиран, замразен или изсушен вид; Обособена позиция № 6: Други хранителни продукти”