Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за прекратяване на процедурата по отношение на обособена позиция 6: ” Други хранителни продукти” – вижте тук – Решение 190 за прекратяване на об.п.6