Откриване на процедура

Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Братя Даскалови за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г.

Comments are closed.