Договор за обществена поръчка

Договора за изпълнение на поръчката – вижте тук -dogovor 090

Приложения към Договор 90:

Приложение 1Техническа спецификация – техспец-улица

Приложение 2 Технически проект с части:
Част Пътна – част 1 + част 2 + част 3 + част 4
Част Геодезия – част 1 + част 2 + част 3
Част ПБЗ
Част ПУСО

Приложение 3 Ценово предложение – cenovo predlojenie

Приложение 4 Техническо предложение: – tehnichesko predlojenie

Comments are closed.