Решения

Решение № РД – 233/17.05.2017 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция №1, №2, №3, №5 – Решение 233

Решение № РД – 234/17.05.2017 г. за прекратяване на бособена позиция №4 – Решение 234