Покана за пазарни консултации

Покана за пазарни консултации “Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Горно Белево, с. Партизанин, с. Оризово и с. Черна Гора, Община Братя Даскалови” – Покана10072017