Договор за обществена поръчка по об.п. 2

Договор за възлагане на обществена поръчка за об.п.2 №77/25.09.2017 – виж тук договор77  Приложение към договор 77 – виж тук –приложение към договор77

Обявление за прекратяване

Обявление за прекратяване на възложената поръчка – вижте тук – Обявление за прекратяване 40

Протоколи и Доклад на комисята

Протокол 2 – вижте тук –  Протокол 2 24.08.2017 Протокол 3 – вижте тук –  Протокол 3 30.08.2017 Доклад на комисията  – вижте тук – Доклад 30.08.2017

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител – виж тук –  Решение 388

Обявление за възложена поръчка

Обявление в РОП за възложена поръчка – Обявление за възложена поръчка РОП – линк

Договор за възлагане на обществена поръчка

Договор за възлагане на обществена поръчка

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения – съобщение храни 4

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 1 – вижте тук –  протокол 1 1008

Откриване на процедура

Обявление за поръчката – тук obqvlenie 1907 Решение за откриване на процедурата – тук Решение откриване 1907

Документация за участие

ДОКУМЕНТАЦИЯ  – 1907 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – Tehnicheska specifikacia-позиция-4 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА – KSS4 ОБРАЗЦИ –  Образци