Договор за обществена поръчка по об.п.1

Договор за възлагане на обществена поръчка за об.п.2 №078/26.09.2017 г. – виж тук - Договор 78 26.09.2017

Приложение към договор 78 – виж тук – Приложение 1 Ценова офертаПриложение 2 техн.предложение1,  Приложение 3 техническа спецификация

 

 

Протоколи и Доклад на комисята

Протокол 2 – вижте тук –  Протокол 2 24.08.2017

Протокол 3 – вижте тук –  Протокол 3 30.08.2017

Доклад на комисията  - вижте тук – Доклад 30.08.2017

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител – виж тук –  Решение 388

Обявление

Обявление за поръчка - обявление

Оферти на участниците

Офертите на участниците може да видите тук:

Оферта Ватербилд ЕООД

Оферта Трейс Ямбол АД

оферта Инфра Експерт