Договор за обществена поръчка по об.п.1

Договор за възлагане на обществена поръчка за об.п.2 №078/26.09.2017 г. – виж тук – Договор 78 26.09.2017 Приложение към договор 78 – виж тук – Приложение 1 Ценова оферта,  Приложение 2 техн.предложение1,  Приложение 3 техническа спецификация    

Протоколи и Доклад на комисята

Протокол 2 – вижте тук –  Протокол 2 24.08.2017 Протокол 3 – вижте тук –  Протокол 3 30.08.2017 Доклад на комисията  – вижте тук – Доклад 30.08.2017

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител – виж тук –  Решение 388

Обявление

Обявление за поръчка – обявление

Оферти на участниците

Офертите на участниците може да видите тук: Оферта Ватербилд ЕООД Оферта Трейс Ямбол АД оферта Инфра Експерт

Протокол на комисията назначена със Заповед на Кмета – вижте тук protokol 10092015