Документация за участие

Обява за събиране на оферти – обява-улица

Указания за изготвяне на оферта – указания-улица

Техническа спецификация – техспец-улица

Проект на договор – Проект-договор

Образци – Образци-улица

Разрешение за строеж – PC-8

Технически проект с части:
Част Пътна – част 1 + част 2 + част 3 + част 4
Част Геодезия – част 1 + част 2 + част 3
Част ПБЗ
Част ПУСО

Линк към АОП – тук

Comments are closed.