Договор за обществена поръчка по об.п.1

Договор за възлагане на обществена поръчка за об.п.2 №078/26.09.2017 г. – виж тук - Договор 78 26.09.2017

Приложение към договор 78 – виж тук – Приложение 1 Ценова офертаПриложение 2 техн.предложение1,  Приложение 3 техническа спецификация

 

 

Comments are closed.