Контакти

ОБЩИНА ШАБЛА
Адрес: 9680 гр. Шабла

община Шабла

Област Добрич

ул. “Равно поле” № 35

Кмет: 05743 41 45

Факс: 05743 42 04

Е-mail:  obshtina@ob-shabla.org; mayor@ob-shabla.org

 

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ

 
Работно място „Деловодство” и „ГРАО”

телефон: 05743 45 88

факс: 05743 45 88

 

ОТДЕЛ  „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

 
Телефон: 05743 40 45

 
ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК “ИЗГРЕВ”

 
телефон: 05743 4421

 
E-mail: izgrev@ob-shabla.org