Гаранции за изпълнение

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Договор за обществена поръчка

Анекс към договор № 111от 07.05.2015г. – 06.06.2016г. ДОГОВОР

Текущи документи и плащания по договора

Информация за извършени плащания по договора – 20.05.2016г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ДОГОВОРА – 05.11.2015г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРА – 06.07.2015г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРА – 05.06.2015г.

Публична покана по чл.101б на ЗОП

Публична покана Образци за подаване на документи Проектодоговор Публична покана транспорт- AOP Техн.спецификация-транспорт-шабла