Документация за участие

ОФ-65-28.09.16г. – ИМПРЕСИЯ 99 ООД ОФ-66-28.09.16г. – АКЦЕНТЕ Р ООД ОФ-67-28.09.16г. ДИЙП БЛУ ЕООД ОФ-68-28.09.16г. – ОМОНИЯ ООД ОФ-69-28.09.16г. – ББГ-ВАРНА ЕООД ОФ-70-28.09.16г. – ЦТО ООД ОФ-71-28.09.16г. – ОТО СИСТЕМ ООД ОФ-72-28.09.16г. – КУЕРТИ ООД ОФ-73-28.09.16г. – КОМ ТРЕЙД ЕООД ОФ-74-28.09.16г. – ЕТ НЕДЕЛЧЕВ – СЖ 59 ОФ-75-28.09.16г. – ЪМБРЕЛА ООД ОФ-76-28.09.16г. – БОЛДА ООД … Read more

Покана за представяне на оферта

Покана за пазарни консултации Необходими документи: Представяне на участника Шабла ДГ – образец 1 Техническо предложение Шабла ДГ – образец 2 Ценово предложение Шабла ДГ- образец 3 Техн. спецификация доставки Детска градина КС оборудване ДГ