Постъпили оферти 02.10.2018

ОФ № 120 от 02.10.2018 Одесосстрой ООД ОФ № 121 от 02.10.2018 Стоянов-06 ЕООД ОФ № 122 от 02.10.2018 Парсек Груп ЕООД

Документация

1-Покана 2-Tехническа-спецификация 3-1-КС-Ваклино 3-2-КС-Граничар 4-Представяне-на-участника-образец-1 5-Техническо-предложение-образец-2 6-Ценово-предложение-образец-3 7-1-КСС-Ваклино 7-2-КСС-Граничар