Протоколи и доклади на комисията

Доклад – качено на 30.05.2017г. Протокол № 2 – качено на 30.05.2017г. Съобщение за отваряне на ценовите оферти – качено на 10.05.2017г. ПРОТОКОЛ № 1 – качен на 03.05.2017г.

Обща информация

Доставка на нова многофункционална самоходна машина за подводно косене на тръстика“ във връзка проект: “Ограничаване на заблатяването и подобряването на водообмена в защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро, чрез подводно косене на тръстика с многофункционална самоходна машина. “ и ще се финансира от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС Линк … Read more