Приключване / прекратяване на договора

Информация за изпълнение на договора

Договор за обществена поръчка

ДОГОВОР – № Д-5/11.01.2016г. – 11.01.2016г. Информация за сключен договор – 12.01.2016г.

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение № РД-04-05/06.01.2016г.

Документация за участие

Проект на договор Декларация