Текущи документи и плащания по договора

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРА ВАУЧЕРИ

Документация за участие

ПОКАНА ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБРАЗЦИ

Обща информация

линк в АОП – http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9039779