Обща информация

Покана – публикувана на 05.04.2019 г. Съобщение за промяна на датите за получаване на оферти и провеждане на преговори-публикувано на 06.03.2019г.