Гаранции за изпълнение 36

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА-СГРАДОСТРОЕНЕ ВАРНА ГРУП ЕООД

Текущи документи и плащания 36

18.01.2016г. информация за извършени плащания по договора

Публична покана по член. 101 от ЗОП

1- ПУБЛИЧНА ПОКАНА 2- ОБРАЗЦИ 3- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 4-ПРОЕКТ НА ДОГОВОР Publichna pokana SMR