Обща информация

Доставка и гаранционно (сервизно) обслужване на специализирано товарно превозно средство с повишена проходимост. – Линк към АОП