СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАТАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАТАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ Във връзка с  публикувана Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти в РОП с № 9098331/28.04.2020г., уведомявам кандидатите, че отварянето на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор в изпълнение на проект: „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община … Read more