Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ 2 КОНСУЛТАНТСКИ ДГ РЕШЕНИЕ № РД-04-423 ОТ 23.10.2018

Съобщение за отваряне на ценови параметри

Съобщение за отваряне на ценови оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 08.10.2018 г. от 13:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги за … Read more

Протоколи и доклади на комисията

Протокол № 1 публикуван на 31.07.2018 г.

Откриване на процедура

1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Приложение №1 списък 5. Приложение №3 декларация ЕЕДОП 6. Приложение №4 техническо предложение 7. Приложение №5 декларация чл. 102 8. Приложение №6 ценово предложение 9. Приложение №7 договор проект 10. ЕЕДОП