Гаранции за изпълнение

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА – БУЛСПЕЙС ЕООД

Текущи документи и плащания по договора

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР –  08.01.2016г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР – 05.11.2015г.

Разяснения по документацията за участие

Отговор_1 Съобщение за техническа грешка – публикувано на 03.02.2015г.

Документация за участие

Съобщение за техническа грешка Публична покана Покана Проект на договор Образци на документи Техническа спецификация