Протоколи и доклади на комисията 35

ПРОТОКОЛ – 17.11.2015г. ЗАПОВЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ

Публична покана по член 101 от ЗОП

Publichna pokana dostavka 1- ПУБЛИЧНА ПОКАНА 2-ОБРАЗЦИ 3-ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ 4-ПРОЕКТ-НА-ДОГОВОР