Протоколи и доклади на комисията

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП – Публикуван на 28.05.2019г. Протокол цени – Публикуван на 28.05.2019 г. ПРОТОКОЛ №1 – Публикуван на 14.05.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 17.05.2019 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища … Read more

Решение за одонряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение 22/04/2019 3.1. Приложение № 4.3-ново – 22/04/2019