Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ №2 – публикуван на 22.11.2017 г. Протокол № 1 – публикуван на 02.11.2017 г.

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти Нов срок за подаване на оферти: 27.10.2017 г. до 17: 00 часа Отваряне на офертите: 30.10.2017г. от 14:00 часа

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

1. Обява асфалт 2017г. 2. Образци 3. Проект на Договор 4. Техническа спецификация Обява асфалтиране