Договор за обществена поръчка

Договор № 93 от 31.05.2018 г. – за обособена позиция № 2 Договор № 100 от 14.06.2018 г. – за обособена позиция № 3 Договор № 101 от 14.06.2018 г. – за обособена позиция № 1

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

1-ОБЯВА 2-Указания за участие 3- Техническа спецификация 3.1-Единен наръчник на бенефициента за прилагане на привилата за информация и публичност 2014-2020 година. Обр.1_Представяне на участника Обр.2_списък_64, al.1, t.2 Обр.3_Декларация_3_8 i 4 ot ЗИФО Обр.4_Декларация_54, aл.1, т.3-5 ЗОП Обр.5_Декларация _54, ал.1, т.1,2 и 7 ЗОП Обр.6_Декларация_ 66, ал.1 ЗОП Обр.7_1 Техническо предложение Обр.7_2 Техническо предложение Обр.7_3 Техническо … Read more