Публична покана по чл.101б на ЗОП

1. Покана оферти 2. Техническа спецификация 3. Образци 4. Проект на Договор Публична покана – АОП