Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ № 2 – публикуван на 05.12.2018 г. ПРОТОКОЛ № 1 – публикуван на 12.12.2017 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

1-Обява 1.1-Обява, сканирана 2-Образци 3-Проект на договор 4-Техническа спецификация