Решения за избор на изпълнител

РЕШЕНИЕ РД-04-480 от 03.12.2018г. – публикувано на 03.12.2018 г.

Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ № 2 – публикуван на 03.12.2018г. Протокол № 1 – публикуван на 01.11.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ Н А ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Съобщение за отваряне на ценови оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 15.11.2018 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изработване на ивестиционни … Read more