Решение за завършване на процедурата

Решение за изменение № РД-04-403 от 09.09.2020г. – публикуван на 09.09.2020г. Решение № РД-04-324 от 01.09.2020г.– публикуван на 01.09.2020г.

Протоколи и доклади на комисията

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП – публикуван на 01.09.2020г. Протокол № 2 – публикуван на 01.09.2020г. Протокол № 1-публикуван на 03.07.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че отварянето  на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на  Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла и филиали в с. Крапец и с. Дуранкулак, Детска ясла „Радост“ гр. Шабла, … Read more

Документация за участие

Прикачени документи Линк в АОП