Протоколи и доклади на комисията

Протокол № 2 – публикуван на 07.11.2018 г. Протокол № 1 – публикуван на 08.10 2018 г.

Решение за завършване на процедурата

РЕШЕНИЕ № 422 от 06.11.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 22.10.2018 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Периодични доставки на … Read more