Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ 2 – публикуван на 21.05.2018 г. ПРОТОКОЛ – публикуван на 10.05.2018 г.

Съобщение по чл. 53 от ППЗОП

Съобщение по чл. 53 от ППЗОП – публикувано на 16.04.2018 г. На основание чл. 53 от ППЗОП уведомявам кандидатите, че отварянето на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на администрацията и общинскитеструктури към община Шабла, със средства от фонд … Read more

Откриване на процедура

1-ОБЯВА ВАУЧЕРИ 2-ТEХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 3- ОБРАЗЦИ Обява Техническа спецификация