Текущи документи и плащания по договора

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПЛОЩАД -04.11.2015г.