Обща информация

ОФ № 14 от 10.03.2017г. Център за творческо обучение ООД ОФ № 15 от 13.03.2017г. РАД ГКТ ООД ОФ № 16 от 13.03.2017г. – БулСпейс ЕООД

Документация за участие

1-Покана 2-Tехническа спецификация 3- КС оборудване актова зала 4-Представяне на участника – образец 1 5- Техническо предложение – образец 2 6-Ценово предложение -образец 3 7-КСС оборудване актова зала