Протоколи и доклади на комисията

Решение № РД-04-255 от 19.06.2020 г. Протокол по чл. 181, ал.4 Протокол № 3 Протокол № 2 Протокол № 1 – публикуван на 02.06.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че отварянето  на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1 бр. автомобил за нуждите на „Доброволно формирование за защита при бедствия“ – гр. Шабла.“, ще се извърши на 05.06.2020г. (петък) от 11:00 часа,  в … Read more