Покана и документация за участие

ДО: ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН СЪВЕТ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ФЕСТИВАЛИ ЗА ФОЛКЛОР И ТРАДИЦИОННИ ИЗКУСТВА-БЪЛГАРИЯ /ЦИОФФ-БЪЛГАРИЯ/“ БУЛСТАТ: 175935033 НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕМИЛ БОЯНОВ ПАВЛОВ , ПРЕДСЕДАТЕЛ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“ БЛ. 173, ЕТ. 7,  АП. 112, ГР. СОФИЯ  1309 тел. 0879401191 ПОКАНА за представяне на оферта и сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка … Read more