Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на 12.12.2018 г. от 13:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на консултантски … Read more

Документация за участие

РЕШЕНИЕ-05.11.2018 17:30ч ОБЯВЛЕНИЕ- 05.11.2018 17:30ч 1- Указания-05.11.2018 17:30ч 2-Техническа спецификация-05.11.2018 17:30ч 3- Методика за оценка-05.11.2018 17:30ч 4- Приложения-05.11.2018 17:30ч 5- Проект на договор – 05.11.2018 17:30ч ЕЕДОП-espd-request – 05.11.2018 17:30ч Линк в АОП

Протоколи и доклади на комисията

Решение № 21 от 14.01.2019г. – публикуван на 15.01.2019 г. Протокол № 2 – публикуван  на 15. 01.2019 г. ПРОТОКОЛ № 1 – публикуван на 06.12.2018 г.