Протоколи и доклади на комисията

Съобщение за допусната грешка в Протокол по чл. 192, ал.4 ЗОП Протокол – публикуван на 27.11.2019г.