Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферта

Информация за удължаване срока за получаване на оферти