Решение за завършване на процедурата

Решение № РД-04-324 от 27.07.2020 г.

Протоколи и доклади на комисията

Протокол по чл. 181, ал. 4 ЗОП – публикуван на 27.07.2020г. Протокол №2 – публикуван на 27.07.2020г. Протокол № 1– публикуван на 08.07.2020г.