Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти